Alliance Press - Księgarnia ONLINE

Kup teraz!

Cena: 0.00 zł
Ilość:
drukuj
Książki Psychologiczne

Terapia poznawcza w praktyce
Podejście oparte na sformułowaniu przypadku

       Książka ta prezentuje konkretny opis terapii poznawczo-behawioralnej w praktyce. Autorka przedstawia nam swych pacjentów, dzieli się swym myśleniem o problemach i w oparciu o swe rozumienie nakreśla interwencje.
      W centrum tego modelu terapii poznawczej znajduje się sformułowanie przypadku – hipoteza terapeuty na temat mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw problemów pacjenta. Książkę otwiera omówienie tego modelu, podkreślające związki między jawnymi trudnościami i ukrytymi problemami psychologicznymi, często wyrażającymi się w formie tak irracjonalnych przekonań: „Muszę być doskonały albo poniosę porażkę” lub „Nie zasługuję na szczęście”. Stosując nakreślone tu strategie, terapeuta będzie gotowy, by stawić czoła pierwszemu zadaniu terapeutycznemu: opracowaniu na bazie listy problemów szczegółowego sformułowania przypadku.
      Centralne rozdziały opisują liczne strategie poznawcze i behawioralne rozwiązywania problemów, z jakimi depresyjni i pełni lęku pacjenci zgłaszają się na terapię, a także zmiany ukrytych przekonań. Jak wykazuje Autorka, technik tych nie stosuje się w sposób nieuporządkowany; to sformułowanie przypadku kieruje rozumieniem trudności pacjenta przez terapeutę, decyzjami o tym, gdzie i jak interweniować i radzeniem sobie
z wszelkimi trudnościami, jakie się pojawiają.
      Prowadzona w dobrej wierze i dobrze zaplanowana terapia może zakończyć się porażką, jeśli terapeuta nie troszczy się o kwestie związane z pracą domową i relacją terapeutyczną. Omawiając te zagadnienia, podobnie jak w przypadku pozostałych, Autorka pokazuje w oparciu o przykłady terapii pacjentów, jak sformułowanie przypadku kieruje działaniami terapeuty. Ponadto stosuje strategie poznawczo-behawioralne do terapii skłonności samobójczych, jednych z najbardziej dokuczliwych trudności, na jakie napotyka terapeuta.
      Wreszcie, Dr Persons kieruje swą uwagę na potrzeby samych terapeutów, proponując strategie radzenia sobie z lękiem, gniewem i niepewnością w zakresie własnych kompetencji.
      Prezentowany tu ogólny model pozwoli terapeutom zrozumieć problemy pacjentów
i na bazie tego zrozumienia tworzyć dla nich rozwiązania w spójny, systematyczny sposób. Będzie to cenne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych terapeutów poznawczo-behawioralnych.